SoNailicious x Jamberry nail wraps: Suave French Twist

August 21, 2016

Here come more pictures of SoNailicious x Jamberry nail wraps. This time, it is elegant and feminine Suave French Twist - pink tone ruffian with rose glitter stripe in the middle.

***

Un kā jau solīju vienā no saviem iepriekšējiem rakstiem - te būs turpinājums SoNailicious x Jamberry nagu uzlīmju apskatam. Šoreiz uz maniem nagiem Suave French Twist - apgrieztais franču manikīrs rozā toņos ar mirdzošu gliteru līniju vidū.


The nail wraps are designed by Maria from SoNailicious and these wraps are in 4 different colour combo versions. Read more about them in one of my previous posts. There you can find my review of Mint French Twist, but other 2 designs I will let you win! Yes, there will be an Instagram giveaway on @nailscope, so stay tuned!

***

Šo nagu uzlīmju dizaina autore ir Maria no Sonailicious. Uzlīmes ir veidotas 4 dažādās krāsu kombinācijās. Ja vēlies uzzināt par tām vairāk, meklē vienu no maniem iepriekšējiem ierakstiem. Tur apskatu Mint French Twist, savukārt, pārējās divas dizaina variācijas drīzumā izlozēšu Instagram konkursā. Seko @nailscope un piedalies!


Latvian Olympic Nails

August 15, 2016

The right mindset is magical, and athletes always inspire me with theirs. Hard work, persistence, purposefulness and overall emotions - it is a sport.
Wish the best to Latvian athletes! 

***

Sportistu domāšanā ir kaut kas spēcīgs un tīrs, kas mani vienmēr ir iedvesmojis. Smags darbs, neatlaidība, mērķtiecība un emocijas - tas viss ir sports. 
Turu īkšķus par mūsu sportistiem!


So here are one more Olympic Nails and one more project together with Kinetics Nail Systems. Happy to find that there is perfect Latvian flag red called Unspoken Love in Kinetics nail polish range. It is carmine red that gets full opacity in 2 layers. Paired with white Beginnings, it makes Latvian flag on the ring finger. But on the middle finger, I chose to draw Olympic rings. For this nail, I used the same colours as in my previous post. Find full list here.

***

Līdz ar to, šodien blogā vēl vieni Olimpiskie nagi (ar vieniem ir par maz!), kas arī šoreiz tapuši sadarbībā ar Kinetics Nail Systems. Liels bija mans prieks, kad izdevās Kinetics nagu laku klāstā atrast perfektu Latvijas karoga sarkano - Unspoken Love. Tas ir karmīna sarkans tonis ar lielisku formulu un sedzamību. Izmantojot šo sarkano un balto Beginnings, uz zeltneša veidoju Latvijas karogu. Savukārt, vidējam pirkstam izvēlējos Olimpiskos riņķus, to zīmēšanai izmantoju tieši tās pašas nagu lakas kā iepriekšējā rakstā. Meklē pilnu sarakstu šeit.

Do you watch Olympic Games? From which country are you? And have you ever tried to draw your country's flag on nails? 

***

Vai skatāties Olimpiskās spēles? Un vai kādreiz esat mēģinājušas uz saviem nagiem zīmēt Latvijas karogu?

Olympic Nails

August 07, 2016

Are you ready for Olympics?!

***

Vai esat gatavas Olimpiskajām spēlēm?!


These Olympic Nails are made in collaboration with Kinetics Nail Systems. For the design, I chose white nail polish called Beginnings as background colour and then using a detailing brush, drew Olympic rings. Before drawing on nails, I did some sketches on the piece of paper to understand where and how big rings will be. For Olympic rings, I used Graffiti Legal, Narcissus, Jet Black, Russian Green and King Of Red.

***

Šis nagu dizains tapis sadarbībā ar Kinetics Nail Systems. Kā pamatu izvēlējos balto Beginnings un tad talkā ņemot mazo otiņu, zīmēju Olimpiskos riņķus, tiesa gan pirms tam paskicējot uz papīra un izmēģinot dažādu to novietojumu, lai uz pašiem nagiem vairs nebūtu jāeksperimentē. Olimpiskajiem riņķiem izvēlējos: Graffiti Legal, Narcissus, Jet Black, Russian Green un King Of Red.

Are you watching Olympic games? Which are your favourite sports?!

***

Vai jūs skatāties Olimpiskās spēles? Kuri ir jūsu iemīļotākie sporta veidi?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to Top