Latvian Olympic Nails

August 15, 2016

The right mindset is magical, and athletes always inspire me with theirs. Hard work, persistence, purposefulness and overall emotions - it is a sport.
Wish the best to Latvian athletes! 

***

Sportistu domāšanā ir kaut kas spēcīgs un tīrs, kas mani vienmēr ir iedvesmojis. Smags darbs, neatlaidība, mērķtiecība un emocijas - tas viss ir sports. 
Turu īkšķus par mūsu sportistiem!


So here are one more Olympic Nails and one more project together with Kinetics Nail Systems. Happy to find that there is perfect Latvian flag red called Unspoken Love in Kinetics nail polish range. It is carmine red that gets full opacity in 2 layers. Paired with white Beginnings, it makes Latvian flag on the ring finger. But on the middle finger, I chose to draw Olympic rings. For this nail, I used the same colours as in my previous post. Find full list here.

***

Līdz ar to, šodien blogā vēl vieni Olimpiskie nagi (ar vieniem ir par maz!), kas arī šoreiz tapuši sadarbībā ar Kinetics Nail Systems. Liels bija mans prieks, kad izdevās Kinetics nagu laku klāstā atrast perfektu Latvijas karoga sarkano - Unspoken Love. Tas ir karmīna sarkans tonis ar lielisku formulu un sedzamību. Izmantojot šo sarkano un balto Beginnings, uz zeltneša veidoju Latvijas karogu. Savukārt, vidējam pirkstam izvēlējos Olimpiskos riņķus, to zīmēšanai izmantoju tieši tās pašas nagu lakas kā iepriekšējā rakstā. Meklē pilnu sarakstu šeit.

Do you watch Olympic Games? From which country are you? And have you ever tried to draw your country's flag on nails? 

***

Vai skatāties Olimpiskās spēles? Un vai kādreiz esat mēģinājušas uz saviem nagiem zīmēt Latvijas karogu?

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to Top